مدیر: حقیقت منش
آدرس:
تهران- میدان بسیج- بزرگراه امام رضا- نرسیده به میدان ثامن الحجج(ع)
تلفن:
33860727 ،33867545
موبایل:
09123394244